Et rent ocean

Mål 1. Et rent hav

Et rent hav – hvor kilder til forurening er identificeret, reduceret eller fjernet.

Mennesket producerer en overvældende mængde forurenende ting og sager, herunder kontaminanter, plastik, næringsstoffer, undervandsstøj, giftstoffer og tungmetaller. Forureningerne er ikke bæredygtige for havene, og ødelægger økosystemer, menneskers sundhed og menneskers levebrød. Derfor er det kritisk at få afdækket de områder, hvor vi mangler viden, så vi på tværs af faggrupper kan få indsamlet viden om disse ting og få elimineret forureningerne. Og samtidig understøtte overgangen til en cirkulær økonomi.

 

Du kan læse artikler, der omhandler ’Et rent hav´ herunder.

 

Artikler og nyheder om 'Et rent hav'

https://www.oceandecade.dk/Det-hav-vi-oensker/1-Et-rent-hav
8 AUGUST 2022