Et sundt ocean

Mål 2. Et sundt og modstandsdygtigt hav

Et sundt og modstandsdygtigt hav – hvor havets økosystemer er kortlagt og beskyttet.

Ikke-bæredygtige aktiviteter både på land og i havene får nedbrydningen af oceanerne til at tage fart. Derfor er det nødvendigt at udfylde de huller, vi har i vores viden, for at vi kan forvalte, beskytte eller genoprette havet og de kystnære økosystemer på en bæredygtig måde. Især mht. økosystemernes reaktioner overfor de mange faktorer, der stresser dem. Det er især i de tilfælde, hvor menneskeskabte stressfaktorer reagerer med klimaændringer, forsuring af havene og temperaturstigninger.

At få skabt denne viden, så der kan udvikles værktøjer, der kan opbygge modstandskraft og genkende grænser for systemernes tolerance er vigtigt for at kunne beholde velfungerende økosystemer og en fortsat forsyning af goder fra økosystemerne. Alt sammen for vores samfunds og planetens velbefindende.

Du kan læse artikler, der omhandler ’Et sundt og modstandsdygtigt hav´ herunder. Artiklerne lægges løbende ind med opstart fra ultimo 2021.

 

https://www.oceandecade.dk/Det-hav-vi-oensker/2-Et-sundt-og-modstandsdygtigt-hav
21 JANUARY 2022