Mål 4. Et forudsigeligt hav

Mål 4. Et forudsigeligt hav

Et forudsigeligt hav hvor samfundet forstår og kan reagere på skiftende forhold i havet.

Havets enorme størrelse er hverken tilstrækkelig kortlagt, observeret eller helt forstået. Udforskning og forståelse er to nøgleelementer, når det drejer sig om et hav i forandring med fysiske, kemiske og biologiske komponenter og deres interaktioner med atmosfæren og kryosfæren (”is-sfæren”).

 

Dette er essentielt – især under et klima i forandring. Vi behøver den viden – fra land/hav-grænsen på alverdens kyster og ud på det åbne ocean, og fra havoverfladen ned til den dybe oceanbund. Vi behøver også viden om forholdene i havene, som de var i fortiden, er i nutiden, og som de vil blive i fremtiden. En mere relevant og præcis forståelse af havets økosystemer og deres reaktioner og interaktioner vil lede hen imod en forvaltning af havene, som er dynamisk, og som tilpasser sig ændrede miljøer og ændrede anvendelser af havene.

 

Du kan læse artikler, der omhandler ’Et forudsigeligt hav hvor samfundet forstår og kan reagere på skiftende forhold i havet´ herunder. Artiklerne lægges løbende ind med opstart fra ultimo 2021.

 

https://www.oceandecade.dk/Det-hav-vi-oensker/4-Et-forudsigeligt-hav
21 JANUARY 2022