Et sikkert ocean

Mål 5. Et sikkert hav

Et sikkert hav hvor liv og levebrød er beskyttet mod farer fra havet.

Meteorologiske, geofysiske, biologiske og menneskeskabte farer skaber ødelæggende og ikke-bæredygtige konsekvenser for kystsamfund, for de der bruger havene, for økosystemer og for økonomier. Den øgede frekvens og/eller intensitet af vejr- og klimarelaterede katastrofer forværrer disse risici.

Der behøves mekanismer og processer for at vurdere og prioritere risici, og for at imødegå, forudsige og advare mod disse farer. Der behøves passende svar på at reducere kort- og langtids risici på land og på havet. En større tæthed af oceandata og forbedrede varslingssystemer fra nær realtid til 10-års skala mangler – herunder data der relaterer sig til havniveau, vejret til havs og klima.

Når disse forbedringer kobles til uddannelse, formidling og kommunikation vil de styrke grundlaget for at kunne tage beslutninger, og den individuelle såvel som den samfundsmæssige modstandsdygtighed vil blive smidiggjort.

Du kan læse artikler, der omhandler ’Et sikkert hav´ herunder. Artiklerne lægges løbende ind med opstart fra ultimo 2021.

 

Artikler og nyheder om 'Et sikkert hav'

https://www.oceandecade.dk/Det-hav-vi-oensker/5-Et-sikkert-hav
21 JANUARY 2022