Et inspirerende ocean

Mål 7. Et inspirerende og engagerende hav

Et inspirerende og engagerende hav hvor samfundet forstår og værdsætter havet i forhold til menneskelig velvære og bæredygtig udvikling.

Med henblik på at motivere holdningsændringer og sikre effektiviteten af løsninger, der udvikles i løbet af Havårtiet (Ocean Decade), vil det være nødvendigt med en ændring i samfundets forhold til havet. Dette kan ske gennem ”havfærdigheder” (ocean literacy), formelle såvel som uformelle uddannelses- og opmærksomhedstiltag, og gennem midler til at sikre en lige fysisk adgang til havet.

 

Sammen vil disse tilgange opbygge en betragtelig bredere forståelse i samfundet for havets økonomiske, sociale og kulturelle værdier samt den mangfoldighed af roller, som havet spiller for sundhed, velvære og bæredygtig udvikling. Nærværende Mål 7 vil fremhæve havet som et forunderligt og inspirerende sted, som kan påvirke den næste generation af forskere, beslutningstagere, ledere og innovatorer.

 

Du kan læse artikler, der omhandler ’Et inspirerende og engagerende hav´ herunder. Artiklerne lægges løbende ind med opstart fra ultimo 2021.

https://www.oceandecade.dk/Det-hav-vi-oensker/7-Et-inspirerende-og-engagerende-hav
20 JANUARY 2022