DTU har bidraget med rådgivning og teknologisk viden i forbindelse med grænsedragningsaftalen mellem Canada og Kongeriget Danmark. (Foto: DTU Space)

DTU bidrager til historisk grænseaftale for Kongeriget

Tuesday 14 Jun 22

Contact

Niels Andersen
Senior Chief Consultant
DTU Space
+45 45 25 97 83

Med rådgivning fra DTU Space om havret og præcise koordinater er 3.962 km grænse mellem Canada og Kongeriget Danmark nu fastlagt.

DTU var med ved ceremonien i den canadiske hovedstad Ottawa, da regeringsrepræsentanter fra Danmark, Grønland og Canada tirsdag underskrev en historisk aftale om verdens længste maritime grænse.

Den nye aftale fastlægger den samlede maritime grænse mellem Canada og Kongeriget Danmark fra Lincoln Havet nord for Grønland til Labrador Havet sydvest for Grønland.

Grænsen strækker sig over i alt 3.962 kilometer. Dermed er det også verdens længste maritime grænse.

Grænsen indeholder også en landegrænse på Hans Ø (Tartupaluk), som ligger i de pågældende farvande. Kongeriget og Canada er nået til enighed om at dele øen i to næsten lige store halvdele.

”DTU har været med siden arbejdet gik i gang tilbage i 2011. Vi har stillet vores mangeårige ekspertise inden for geodæsi, indgåelse af grænseaftaler og fortolkning af havretskonvention til rådighed,” siger chefkonsulent Niels Andersen fra DTU Space.

Han har siddet med i den arbejdsgruppe mellem Danmark, Grønland og Canada, der altså nu har fundet en løsning på de udestående forhold i farvandet mellem Canada og Grønland.

Aftalen er kulminationen på mange års forberedende arbejde, som DTU har bidraget til.

Både med rådgivning omkring teknologien og geodæsien i forhold til de referencesystemer, der har dannet grundlag for at fastsætte præcise koordinater i det store område. Samt omkring anvendelse og fortolkning af principperne for grænsedragning i FN’s havretskonvention UNCLOS.

En historisk aftale

Det er en unik og historisk aftale, som er indgået i komplet fred og fordragelighed mellem parterne, fastslår Niels Andersen, som var DTU’s repræsentant ved underskriftsceremonien tirsdag.

”Det er en tre-i-en-løsning; Der er etableret en samlet grænse mellem to nationer, Canada og Kongeriget Danmark, som følger op på en aftale fra 1973. Desuden har man fået løst problematikken om, hvem der har retten til et omstridt landområde ved at dele Hans Ø. Derudover har vi været i stand til at indgå aftale om en afgrænsning uden for den sædvanlige 200 sømilegrænse og dermed aftalt en delimitation i Labradorhavet,” siger han. 

”Det er en aftale, der vil blive lagt mærke til internationalt, fordi vi på fredelig vis har været i stand til at løse en meget kompleks problemstilling omkring land- og havgrænsedragning over en meget lang strækning. Det er en bedrift, vi kan være stolte af.”

Et bredt samarbejde

I Kongeriget Danmark er arbejdet med den nye aftale blevet anført af Udenrigsministeriet og Grønlands Selvstyre i samarbejde med SDFE, Geodatastyrelsen, GEUS og altså DTU Space.

Tidligere har DTU Space blandt andet bidraget til en havgrænse-aftale mellem Danmark og Polen i Østersøen omkring Bornholm.

https://www.oceandecade.dk/news/nyhed?id=d8c85043-c47c-46a6-a20b-370e9836ca69
27 SEPTEMBER 2022