Nyheder

Select news channel

SELECT INTERVAL
RSS
2023
Langliner vikles let ind i gamle liner og garn. Den gule langline er sat dagen før, og fangsten sidder stadigvæk på linen (foto: Rasmus Nygaard).
09 MAR

Tabte fiskeredskaber fiskes op

I Grønland er mistede fiskeredskaber ikke alene en kilde til forurening af havmiljøet og spøgelsesfiskeri. Mistede redskaber er til stor gene for langlinefiskeriet, som...

Fisheries and fish stocks Fish and shellfish Marine research Polar research
WWF’s dykkere indsamler ålegræs, der skal bruges til at genetablere ålegræs-tæppet i et tilstødende område i Wales. Forurening har kostet Storbritannien 92 % af alt sit ålegræs de seneste hundrede år. Nu genetablerer WWF ålegræsset for at bekæmpe klimaforandringerne og skabe mere liv i havet. © Lewis Jefferies/WWF-UK.
20 FEB

Livet forsvinder i havet

Torsk, ål, ålegræsenge og stenrev er forsvundet med drastisk hast på få årtier. Det har mange steder efterladt de danske farvande som våde ørkener. Danskerne vil gerne...

Fisheries and fish stocks Ecosystems Marine research
Metamorfoseprocessen: 1. Svømmende søpindsvinelarve, 2. Larve med ungdomsorganer under udvikling, 3. Aktiv metamorfose, 4. Ungt søpindsvin, der lever på havbunden (fotos: Sinja Rist).
16 JAN

Lidt om larver

Har du nogensinde taget en snorkelmaske på og svømmet ned og kigget på havbunden, eller har du kigget nærmere på, hvordan moler ser ud i en havn? Så har du helt sikkert...

Marine research Ecosystems
2022
Der tages prøver på tunen. Foto: Richard Martin, Water Aps.
19 DEC

Havets Formel 1 er tilbage!

Forskere og fiskere har i seks sæsoner tilbragt en del af sensommeren med at mærke tun i Skagerrak og Øresund. Resultaterne viser bl.a., at tunene i de danske farvande...

Fisheries and fish stocks Marine research
Sedimentprøver klargøres til eDNA-analyse. ROCS.
06 DEC

Små alger med stor betydning

Hypotesen går på, at når klimaet er varmt, er havets planktonalger små. Når det er køligere, er algerne større. Det påvirker deres – og dermed havets – evne til at optage...

Marine research Climate change Ice research
Inspektionsfartøjet P571 Ejnar Mikkelsen bryder is ved Grønlands kyst i begyndelsen af marts 2018. Jens Møller Hansen. Forsvarsgalleriet.
24 NOV

Arktisk Kommando om opgaver, klimaforandringer og forskningsstøtte

Verden ændrer sig. Betyder klimaforandringer, COVID og en mulig recession en anderledes opgaveportefølje for Arktisk Kommando i fremtiden?

Fisheries and fish stocks Marine research Mapping and surveying Polar research
Henrik Enevoldsen fra FN’s mellemstatslige havkommission, IOC UNESCO
03 NOV

Interview med Henrik Enevoldsen fra UNESCO om Havets Årti

Ti år med forskning målrettet det hav, vi gerne vil have. Et interview med Henrik Enevoldsen fra FN’s mellemstatslige havkommission, IOC UNESCO, om vejen til et mere...

Marine research Climate change Polar research Ecosystems Fisheries and fish stocks
Formand for Dansk Center for Havforskning Katherine Richardson (foto: Klimarådet).
24 OCT

Interview med formanden for Dansk Center for Havforskning Katherine Richardson

Dansk Center for Havforskning spiller en central rolle i at støtte forskeres muligheder for at få skibstid og låne forskningsudstyr, ligesom DCH samarbejder med Forsvaret...

Marine research Climate change
Natural History Museum, National University of Singapore (photo: National University of Singapore).
05 JUL

Om manglen på et fælles ”mareridt” og om fornuften i at samarbejde med oprindelige...

About the lack of a joint “nightmare” and why scientists should nurture indigenous collaboration more. An interview with Head of Singapore’s Natural History Museum at...

Marine research Climate change
Tarajoq sejler i fjorden, Nuup Kangerlua (foto: Dorit Olsen).
24 JUN

En ny platform for Ocean Decade-aktiviteter

Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut) er en central institution i rigsfællesskabet, når talen falder på havforskning i Arktis. Direktør på Naturinstituttet, Klaus...

Fish and shellfish Marine research Polar research
https://www.oceandecade.dk/news?at=%7B559A7F23-40D3-470C-8825-436C20C291CF%7D.%7B3F2A7F37-83AF-4BD8-A085-0BC04DA3EA92%7D.%7B18E4440F-E64C-4CF1-BDD9-860D6747C02D%7D.%7B0DE95AE4-41AB-4D01-9EB0-67441B7C2450%7D.%7B11111111-1111-1111-1111-111111111111%7D.%7B8E16DFF0-D0BE-40FE-BB6E-D6F8516EAD17%7D
2 APRIL 2023